Cílem předmětu je seznámení se základními dovednostmi s prezentačním programem, tvorbou vlastních prezentací včetně využití animací a vkládání mediálních souborů. Student využije získané znalosti při dalším studiu a prezentaci semestrálních, ročníkových, bakalářských a diplomových prací.

Cílem předmětu je získání znalostí a dovedností s textovým editorem MS Word, základními principy práce s texty, formátování textu, využití šablon a stylů.

Cílem předmětu je naučit studenty pracovat s aplikaci MS Excel.

Cílem předmětu je zvládnout možnosti moderní přípravy dokumentů využitím technologií založených na XML a transformacích s možností dynamichého generování dokumentů v prostředí webu.

Cílem kurzu je seznámit studenty s praktickým využitím návrhových vzorů. Popis a vysvětlení jednotlivých návrhových vzorů je ještě doplněno názornými příklady v jazyce Java. Tento aspekt výuky je velmi zásadní a umožňuje lépe pochopit vlastní podstatu návrhových vzorů.

Základní přístupy k analýze časových řad. Dekompozice časových řad. Trend: popis trendu matematickými funkcemi, metoda klouzavých průměrů, metoda klouzavých mediánů, exponenciální vyrovnávání, metoda adaptivních vah.....