Didaktika informatiky pro učitele ZŠ/SŠ

Cílem tohoto modulu je vysvětlit základní pojmy z oboru počítačových sítí a principy jejich fungování s důrazem na nejrozšířenější přenosové technologie, zejména Ethernet včetně jeho moderních variant.