Anotace kurzu

Kurz si klade za cíl seznámit účastníky kurzu se základy tvorby moderních webových stránek.
Důraz bude kladen na striktní oddělení obsahu od vzhledu, dále na validitu dokumentů dle normy pro značkovací jazyky XHTML a normy pro kaskádové styly CSS.
Realizace stránek bude na základě hotových webových šablon, kde účastník bude schopen posoudit, zda je daná šablona pro něj vhodná či nikoliv. Dále bude umět danou šablonu upravit a to jak po obsahové stránce, tak i grafické stránce.
V neposlední řadě bude účastník seznámen s možnostmi tvorby dynamických stránek za pomocí již hotových služeb – ankety, počítadla, chaty apod.
Účastník tedy bude mít vědomosti i dovednosti, které mu umožní si vytvořit takové webové stránky, na nichž pak bude moci prezentovat například mimo jiné své studijní materiály.