Studijní kurz je určen pracovníkům vysokých škol, kteří mají zájem rozšířit si znalost ruštiny o novou slovní zásobu a frazeologizmy užívané v současné ruštině v profesní sféře, zdokonalit se v porozumění obsahu aktuálních adaptovaných publicistických a populárně odborných textů při jejich čtení, při poslechu autentických záznamů z ruského internetu a rozvíjet produktivní řečové dovednosti (mluvení a psaní).div>