Cíl: Model a jazyk výrokové logiky. Syntax jazyka, stromová reprezentace, míry složitosti. Sémantika jazyka, valuace výrokových proměnných, interpretace formulí. Booleovy funkce. Splnitelnost a platnost formulí, model formule, ...

Kurz byl vytvořen v rámci projektu Podpora terciárního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě, registrační číslo projektu: OP VK CZ.1.07/2.2.00/29.0006. Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.