Základní pojmy objektově orientovaného přístupu: zapouzdřenost, dědičnost polymorfismus, posílání zpráv. Virtuální mechanismus a jeho použití.