Předmět seznamuje studenty s hlavními pojmy z oblasti výpočetní techniky a jejich využití v praxi.