Cílem předmětu je získání znalostí a dovedností s textovým editorem MS Word, základními principy práce s texty, formátování textu, využití šablon a stylů.