Seminář dále rozvíjí gramatické znalosti a používá odborné texty k jejich procvičování. Přechází od pasivní znalosti i k výuce aktivního písemného projevu, např. vedení odborné korespondence. Rozvíjí dále slovní zásobu v oboru a při stoupající obtížnosti odborných textů vede studenty k samostatnému porozumění.