Rozšíření středoškolského učiva o množinách, relacích a funkcích. Kombinatorika a diskrétní pravděpodobnost. Booleovské funkce a Booleova algebra. Základy teorie grafů a základní grafové algoritmy.