Struktura operačních systémů, přidělování paměti, přidělování procesoru, principy multitaskingu, systém souborů a jejich organizace, Internet a jeho služby. Systém Windows, Unix. Základní služby Internetu, základní příkazy systému Unix.