Cílem předmětu je zvládnutí problematiky základních rekurzívních, vyhledávacích a řadících algoritmů, rozlišení řadících algoritmů podle jejich operační a paměťové složitosti. Součástí předmětu je také seznámení s významem efektivity algoritmu a s některými technikami návrhu efektivních algoritmů.