Úvod do tvorby www stránek a jejich možností, Editory pro tvorbu www stránek, HTML kód - základní struktura html dokumentu, Práce s textem - formátování, písma, odstavce, Práce s tabulkami - vytvoření, parametry, kombinace s textem, Tvorba obrázku pro www stránky - gif, jpg, Práce s odkazy a obrázky - vkládání, úprava obrázků a objektů, JavaScript - možnosti doplnění stránek, Umístění www stránek - problémy a doporučení, Úvod do dynamických www stránek.